Krzysztof Gliszczyński

PODSTAWY TAŃCA KLASYCZNEGO, TANIEC WSPÓŁCZESNY Z ELEMENTAMI STEPU
Krzysztof Gliszczyński – ukończył z wyróżnieniem Szkołę Sztuk Pięknych Wydział Choreografii na Białorusi, gdzie otrzymał specjalizację – tancerza, pedagoga tańca i choreografa. W latach 1996 – 2002 pracował jako  tancerz i asystent choreografa w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W tym czasie brał również udział w licznych produkcjach musicalowych m. in. w Londynie, Niemczech, Holandii, Szwajcarii. Od 2002r do 2008r kierownik baletu w Teatrze Muzycznym CAPITOL oraz Kierownik Szkoły Baletowej działającej przy teatrze. Od 2006 roku, czyli od początku istnienia, jest wykładowcą tańca klasycznego i współczesnego w Policealnym Studium Musicalowym CAPITOL.