EGZAMINY WSTĘPNE

Zapraszamy wszystkich na drugi  termin egzaminów wstępnych w dniu 15 września 2021, Studium Musicalowe Capitol,
ul. Piłsudskiego 67 / wejście od ul. Bogusławskiego, Startujemy godzina 12.00  

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

Aby przystąpić do egzaminu musisz złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania nauki w zawodzie aktor scen muzycznych (wystarczy od lekarza rodzinnego)
 • podanie – kwestionariusz osobowy do pobrania poniżej
 • 4 fotografie,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą możesz donieść świadectwo później)

Skany dokumentów należy przesłać drogą mailową na adres fundacja@teatr-capitol.pl do dnia 10.09.2021, a oryginały “do wglądu” prosimy zabrać ze sobą w dniu egzaminu.

Wpisowe w wysokości 150 zł płatne wyłącznie na rachunek bankowy w Santander 46 1500 1155 1211 5005 8573 0000 do dnia 10.09.2021 – bez opłaty “wpisowego” nie można przystąpić do egzaminu.

 Egzamin wstępny składać się będzie z trzech części:

 • sprawdzian umiejętności wokalnych
 • sprawdzian umiejętności aktorskich
 • sprawdzian umiejętności taneczno-ruchowych

Aby przystąpić do sprawdzianu zdolności artystycznych jako niezbędne minimum musisz przygotować:

a) na sprawdzian umiejętności wokalnych:
trzy utwory wokalne, w tym jedną piosenkę ludową, jeden utwór klasyczny (musicalowy lub operetkowy) i jedną piosenkę dowolną.
Przygotuj utwory w których najlepiej się czujesz, które sprawiają Ci przyjemność i które będą mogły pokazać pełnię Twojego talentu. Oczywiście utwory będziesz znać na pamięć. Powinieneś mieć ze sobą płytę – jeżeli będzie to konieczne zapewnimy Ci akompaniatora.

b) na sprawdzian umiejętności aktorskich :

 • wiersz klasyczny (np. spośród utworów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego)
  wiersz współczesny ( np. Przyboś, Herbert, Szymborska, Miłosz)
 • fragment prozy

Musisz znać je na pamięć ale nie przywiązuj się do swojej interpretacji.Podczas naszego spotkania będziemy Cię prosili o wykonanie różnych etiud aktorskich na podstawie przygotowanych przez Ciebie tekstów. Chcemy zobaczyć czy jesteś elastyczny i np. „Lokomotywę” potrafisz powiedzieć na sto różnych sposobów.

c) na sprawdzian umiejętności ruchowo-tanecznych

Na egzaminie sprawdzimy Twoją pamięć ruchową, sprawność, poczucie rytmu i kooordynację.

Przygotuj wygodny strój. W wąskich spodniach i na wysokim obcasie nie tańczy się komfortowo. W czasie sprawdzianu poprosimy Cię również o wykonanie krótkiego układu tanecznego, który pokaże Ci prowadzący egzamin.

W oparciu o końcowe wyniki postępowania kwalifikacyjnego ustalimy imienną listę przyjętych na I rok nauki.

Oczywiście od wyników egzaminu możesz się odwołać.

POWODZENIA