EGZAMINY WSTĘPNE

Zapraszamy wszystkich na egzaminy wstępne do Studium Musicalowego Capitol, w dniu 22.06.2024r. 
ul. Piłsudskiego 67 / wejście od ul. Bogusławskiego; startujemy o godzinie 10:00  

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

Aby przystąpić do egzaminu musisz złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania nauki w zawodzie aktor scen muzycznych (wystarczy od lekarza rodzinnego)
 • podanie – kwestionariusz osobowy do pobrania poniżej
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą możesz donieść świadectwo później)

Skany dokumentów należy przesłać drogą mailową na adres fundacja@teatr-capitol.pl do dnia 17.06.2024, a oryginały “do wglądu” prosimy zabrać ze sobą w dniu egzaminu. 

Nauka w Studium jest płatna i kosztuje 4200 zł za semestr płatne w trzech ratach.

Wpisowe w wysokości 190 zł płatne wyłącznie na rachunek bankowy w Santander 46 1500 1155 1211 5005 8573 0000 do dnia 17.06.2024 – bez opłaty “wpisowego” nie można przystąpić do egzaminu.

 Egzamin wstępny składać się będzie z trzech części:

 • sprawdzian umiejętności wokalnych
 • sprawdzian umiejętności aktorskich
 • sprawdzian umiejętności taneczno-ruchowych

Aby przystąpić do sprawdzianu zdolności artystycznych jako niezbędne minimum musisz przygotować:

a) na sprawdzian umiejętności wokalnych:
trzy utwory wokalne:

 • piosenkę ludową a cappella
 • song musicalowy
 • utwór dowolny
  Przygotuj utwory w których najlepiej się czujesz, które sprawiają Ci przyjemność i które będą mogły pokazać pełnię Twojego talentu. Wszystkie utwory wykonujemy NA PAMIĘĆ i miniumum dwa z nich powinny być w języku polskim. Podkłady mp3 do utworów prosimy wysyłać do 17.06.2024 na adres fundacja@teatr-capitol.pl tytułem imię nazwisko – podkłady

b) na sprawdzian umiejętności aktorskich :

 • wiersz klasyczny (np. spośród utworów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego)
 • wiersz współczesny ( np. Przyboś, Herbert, Szymborska, Miłosz)
 • fragment prozy

Musisz znać je na pamięć, ale nie przywiązuj się do swojej interpretacji.Podczas naszego spotkania będziemy Cię prosili o wykonanie różnych etiud aktorskich na podstawie przygotowanych przez Ciebie tekstów. Chcemy zobaczyć czy jesteś elastyczny i np. „Lokomotywę” potrafisz powiedzieć na sto różnych sposobów.

c) na sprawdzian umiejętności ruchowo-tanecznych

Na egzaminie sprawdzimy Twoją pamięć ruchową, sprawność, poczucie rytmu i koordynację.

W czasie sprawdzianu poprosimy Cię również o wykonanie krótkiego układu tanecznego, który pokaże Ci prowadzący egzamin.

Na wszystkie etapy egzaminu wstępnego przygotuj wygodny strój w kolorze czarnym bez nadruków.

W oparciu o końcowe wyniki postępowania kwalifikacyjnego ustalimy imienną listę przyjętych na I rok nauki.

POWODZENIA