Jesteśmy Szkołą dzienną kształcącą młodych, otwartych ludzi w kierunku aktor scen muzycznych. Pragniemy aby nasi absolwenci mogli bez przeszkód rozwijać swoją karierę nie tylko na deskach teatrów muzycznych ale także scen  dramatycznych i teatrów tańca. 

Uwagę naszą skupiamy  przede wszystkim na kształceniu  rzemiosła i podstaw z zakresu gatunku jakim jest Teatr Muzyczny . Mając na uwadze szerokie spektrum umiejętności niezbędnych to działania w ramach tej dyscypliny artystycznej kształtujemy i wspieramy twórczo adeptów tego gatunku   tak aby opuszczając Studium mogli  w pełni świadomie i samodzielnie kształtować swoją drogę artystyczną.

Wykładowcami w Studium są aktorzy, tancerze, muzycy, kompozytorzy  i wokaliści czynni zawodowo, znani ze scen teatralnych i filmu, mający na swym koncie wiele płyt i autorskich projektów co gwarantuje, że  są nie tylko teoretykami ale również mają bagaż własnych  doświadczeń scenicznych, które przekazują słuchaczom.

Studium Musicalowe Capitol jest wpisane do ewidencji szkół artystycznych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pod numerem 446/10/ 2006 co gwarantuje spełnienie wysokich norm jakości wymaganych przez Ministerstwo.

Jeśli więc

  • czujesz, że masz predyspozycje aktorskie, wokalne i taneczne…
  • masz świadectwo ukończenia liceum i swoją zawodową przyszłość chcesz związać ze sceną teatru muzycznego…

TO NASZA SZKOŁA JEST DLA CIEBIE !

Nauka w Studium jest płatna i kosztuje 3900 zł za semestr płatne w trzech ratach na konto nr 46 1500 1155 1211 5005 8573 0000
Opłata rekrutacyjna wynosi: 170 zł

Informacje o warunkach dot. przystąpienia do egzaminów wstępnych tutaj

 Po ukończeniu naszej szkoły absolwenci:

  1. otrzymują dyplom z tytułem „aktor scen muzycznych” uprawniający do wykonywania zawodu,
  2. mają możliwość zdawania egzaminu państwowego!!! dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Aktorów Scen Polskich w Warszawie.

Egzaminy wstępne I Termin 24.06. 2024 r.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na pierwszy termin egzaminów wstępnych Studium Musicalowego Capitol . Informacje szczegółowe dostępne w zakładce REKRUTACJA , początek egzaminów godzina 12.00 … Zapraszamy