Program Niepublicznego Policealnego Studium Musicalowego Capitol

Ogólna charakterystyka szkoły

Niepubliczne Policealne Studium Musicalowe Capitol powstało z  myślą o osobach, które mają predyspozycje aktorskie, wokalne, taneczne i swoją zawodową przyszłość chcą związać z pracą na scenie teatru muzycznego. Szkoła ma odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie w tym zakresie ze strony młodzieży szukającej możliwości profesjonalnego przygotowania do realizacji swoich planów zawodowych. Dolny Śląsk a zwłaszcza Wrocław jest miejscem, gdzie uzdolniona młodzież ma wiele okazji do prezentowania swoich talentów, ale niewiele możliwości zdobycia kwalifikacji dających możliwość zawodowego związania się ze sceną muzyczną. Z drugiej strony teatr muzyczny potrzebuje bardzo wszechstronnie przygotowanych młodych artystów, którzy na równie wysokim poziomie śpiewają, tańczą i realizują zadania aktorskie. Współczesny repertuar teatru muzycznego oraz coraz bardziej wymagająca publiczność nie pozwalają na zadowolenie się jednostronnie wykształconymi artystami

Twórcy szkoły są przekonani o ogromnym zainteresowaniu młodzieży taką ścieżką kariery i o zainteresowaniu pracodawców tak wszechstronnie wykształconym artystami.

Szkoła została powołana przez fundację Capitol w ramach realizacji jednego z zadań fundacji jakim jest Popularyzacja edukacji i kultury jako środków do budowy społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez działalność edukacyjną.

Studium kształci w kierunku aktor scen muzycznych, specjalność  wokalno- aktorska. Szkoła zapewnia zajęcia z profesjonalistami we wszystkich dziedzinach objętych kształceniem. Uczestnicy zajęć będą profesjonalnie przygotowani do pracy artystycznej.

Cykl kształcenia trwa trzy lata a nauka kończy się egzaminem dyplomowym.

Cele kształcenia

Cele ogólne

 • Wykształcenie profesjonalnych  artystów dla potrzeb teatrów muzycznych , dramatycznych i teatrów tańca.

Cele szczegółowe

 • Kształcenie i rozwijanie umiejętności wokalnych, poprzez pracę nad techniką głosu w śpiewie klasycznym i rozrywkowym.
 • Kształcenie i rozwijanie umiejętności w zakresie ruchu scenicznego poprzez pracę nad różnymi technikami tańca klasycznego, ludowego i współczesnego.
 • Kształcenie i rozwijanie predyspozycji  aktorskich.
 • Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie historii teatru.
 • Zapoznanie z podstawową wiedzą muzyczną.
 • Rozwijanie osobowości artystycznej.
 • Zapoznanie słuchaczy z podstawami kształcenia słuchu.
 • Przygotowywanie do prezentacji artystycznych.
 • Stworzenie możliwości wykazania się aktywnością twórczą.

Charakterystyka przedmiotów

W ramach kształcenia poszczególnych przedmiotów prowadzone są zajęcia zarówno zbiorowe jak i indywidualne. W ramach istniejącej siatki godzin uwzględnione są aspekty pracy nad rolą , techniką śpiewu , ruchu , nad indywidualnymi zadaniami aktorskimi, by w kolejnych latach współtworzyć w obszarze grupy zbiorowość sceniczną.  

Zajęcia z przedmiotów : Gra Aktorska , Piosenka , Zespół wokalny , Taniec Klasyczny , Taniec Współczesny , Improwizacja, Dykcja, Elementarne zadania aktorskie, Muzyka tekstu , Kształcenie słuchu prowadzone są w grupach. Zajęcia ze śpiewu solowego prowadzone są indywidualnie.

Ramowy plan nauczania

Model Absolwenta

Absolwent szkoły:

 • Posiada wykształcone umiejętności aktorskie.
 • Jest  przygotowany wokalnie i technicznie do śpiewu solowego.
 • Jest  przygotowany ruchowo i tanecznie do wykonywania zadań scenicznych z zakresu różnych rodzajów tańca.
 • Posiada wykształcony słuch muzyczny pozwalający na uzyskiwanie poprawnej intonacji.
 • Wykazuje umiejętność pracy na scenie teatralnej w roli aktora i solisty – wokalisty.
 • Potrafi pracować w zespole wokalnym.
 • Potrafi stosować w praktyce podstawowe zasady teorii muzyki i korzystać z literatury specjalistycznej.