DZIEŃ OTWARTY: 13 czerwca 2017 na godzinę 11:00 do godziny 15:00

– Prezentacja fragmentu zajęć z przedmiotu „Taniec współczesny z elementami stepu”  prowadzonego przez Pana Krzysztofa Gliszczyńskiego (Duża Sala Baletowa)

– Warsztaty energetyczno-integracyjno-aktorskie przygotowane przez Panią Agatę Obłąkowską – Woubishet i słuchaczy pierwszego roku (Mała Scena), których celem jest rozwijanie komunikacji wewnętrznej w zespole. Zespołem w tym miejscu określamy wszystkich uczestników. W ten jeden wyjątkowy dzień wykładowca, obecni studenci oraz przyszli adepci sztuki staną się na moment jednym wspólnie działającym organizmem. Czas przestanie istnieć i na chwilę zatrzymamy się razem w naszej wspólnej przestrzeni będąc tu i teraz. Warsztaty połączone są z dobrą zabawą i relaksem. Głównym celem warsztatów jest rozszerzenie płaszczyzny współpracy i zrozumienia, integracja, wzajemne poznanie się, otwarcie na nowe doświadczenia i wskazanie nowych możliwości pracy na tekstem. Dlatego prosimy założyć wygodne ubrania, wziąć butelkę wody, tekst w pamięci, dobre humory i gotowość do pracy naszej gołej stopy w kontakcie z podłogą, w wolnym tłumaczeniu: na boso 

– Prezentacja fragmentu zajęć z przedmiotu „Śpiew” prowadzonego przez Panią Małgorzatę Pietraś (Mała Sala Baletowa)

– Prezentacja fragmentu zajęć z przedmiotu „Piosenka” prowadzonego przez Panią Agnieszkę Oryńską – Lesicką oraz akompaniatora Rafała Karasiewicza (Mała Scena)

– Informacyjne spotkanie z Panem Dyrektorem Piotrem Dziubkiem dotyczące działalności Studium

ZAPRASZAMY na godzinę 19:30 (Mała Scena) Lilla Weneda”

Spektakl semestralny w wykonaniu słuchaczy 1 roku na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego we fragmentach

Reżyseria i adaptacja Agata Obłąkowska – Woubishet

Muzyka: Malwina Kulisiewicz

Skrzypce, wiolonczela, instrumenty perkusyjne: Malwina Kulisiewicz

Flet: Paula Musiał

Obsada:

Lilla Weneda: Paulina Musiał, Zofia Stankowska, Marta Sapalska, Karolina Moc

Roza Weneda: Malwina Kulisiewicz, Żaneta Kwiatek

Derwid: Filip Mizia

Gwinona: Barbara Gołębiowska, Katarzyna Gęborek, Adrianna Górka, Kinga Wlaszczyk

Lech: Szymon Gruszczyński

Arfon: Żaneta Kwiatek

Krak: Marta Sapalska

Comments are closed