EGZAMINY WSTĘPNE

Egzaminy II termin   
Egzamin polega na nagraniu przez Kandydata czterech osobnych filmików, umieszczeniu ich na niepublicznym kanale YouTube i przesłaniu linku do naszej wiadomości na adres  fundacja@teatr-capitol.pl 

Prosimy w tym samym mailu o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego , który jest dostępny tutaj. Dla właściwiej oceny zależy nam na tym by każdy film nie zawierał łączeń, nie był kompilacją różnych wersji nagrań a zawierał jedno w żaden sposób niemontowane ujęcie .  

Film Pierwszy / Nagranie wizytówki 
Proszę przedstawić się , podać datę urodzenia , ukończoną szkołę lub szkoły ,wymienić ewentualne umiejętności związane z grą na instrumentach lub predyspozycje w innych dziedzinach sztuki  , zainteresowania . Proszę kolejno odsunąć się od urządzenia rejestrującego nagranie tak byśmy mogli zobaczyć całą sylwetkę Kandydata z uwzględnieniem obu profili.

Film Drugi / Część Wokalna 
Proszę nagrać dwa dowolnie przygotowane przez siebie utwory muzyczne  uwzględniając wykonanie przynajmniej jednego z nich  w języku polskim . Wskazane jest zróżnicowanie utworów pod względem charakteru i tempa . Nagraniu partii wokalnej powinien towarzyszyć podkład w dowolnej jego formie / granie na żywo lub playback /

Film Trzeci / Część Aktorska
Proszę nagrać   wybrany przez siebie współczesny  fragment prozy z uwzględnieniem możliwości przekazania sensu zamkniętej wypowiedzi w ramach wybranego tekstu.Kolejno wybierając temat z poniższych przykładów opisać własnymi słowami następujące ze zdarzeń :

  • Moja największa pasja
  • Mój największy lęk
  • Moje pragnienia 
  • Moje postrzeganie miłości
  • Moje marzenia

Film Czwarty / Część Taneczna
Proszę nagrać  30 sekundowy fragment układu tanecznego, etiudy ruchowej lub improwizacji, w dowolnej technice, ukazujący możliwości ruchowe, koordynację, poczucie rytmu. Na nagraniu powinna być wyraźnie słyszalna muzyka do której wykonywany jest taniec. Nagranie musi obejmować całą sylwetkę w sportowym stroju.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

Aby przystąpić do egzaminu musisz złożyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania nauki w zawodzie aktor scen muzycznych (wystarczy od lekarza rodzinnego)
  • podanie – kwestionariusz osobowy do pobrania poniżej
  • 4 fotografie,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą możesz donieść świadectwo później)