Ze względu na zaistniałą sytuację związana z korona wirusem , tegoroczne egzaminy Do Studium Musicalowego Capitol w terminie II odbędą się w systemie online.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń w postaci linku do niepublicznego konta YouTube  na adres Fundacji, podany poniżej, upływa z dniem 31 sierpnia 2020 roku. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji i kontakt z Kandydatami  nastąpi do dnia 5 września 2020 roku .

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące formy egzaminu zamieszczone są poniżej w linku: Egzaminy II termin ( http://studium-capitol.pl/rekrutacja/ )

Egzaminy II termin   
Egzamin polega na nagraniu przez Kandydata czterech osobnych filmików, umieszczeniu ich na niepublicznym kanale YouTube i przesłaniu linku do naszej wiadomości na adres  fundacja@teatr-capitol.pl 

Prosimy w tym samym mailu o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego , który jest dostępny tutaj. Dla właściwiej oceny zależy nam na tym by każdy film nie zawierał łączeń, nie był kompilacją różnych wersji nagrań a zawierał jedno w żaden sposób niemontowane ujęcie .  

Film Pierwszy / Nagranie wizytówki 
Proszę przedstawić się , podać datę urodzenia , ukończoną szkołę lub szkoły ,wymienić ewentualne umiejętności związane z grą na instrumentach lub predyspozycje w innych dziedzinach sztuki  , zainteresowania . Proszę kolejno odsunąć się od urządzenia rejestrującego nagranie tak byśmy mogli zobaczyć całą sylwetkę Kandydata z uwzględnieniem obu profili.

Film Drugi / Część Wokalna 
Proszę nagrać dwa dowolnie przygotowane przez siebie utwory muzyczne  uwzględniając wykonanie przynajmniej jednego z nich  w języku polskim . Wskazane jest zróżnicowanie utworów pod względem charakteru i tempa . Nagraniu partii wokalnej powinien towarzyszyć podkład w dowolnej jego formie / granie na żywo lub playback /

Film Trzeci / Część Aktorska
Proszę nagrać   wybrany przez siebie współczesny  fragment prozy z uwzględnieniem możliwości przekazania sensu zamkniętej wypowiedzi w ramach wybranego tekstu.Kolejno wybierając temat z poniższych przykładów opisać własnymi słowami następujące ze zdarzeń :

  • Moja największa pasja
  • Mój największy lęk
  • Moje pragnienia 
  • Moje postrzeganie miłości
  • Moje marzenia

Film Czwarty / Część Taneczna
Proszę nagrać  30 sekundowy fragment układu tanecznego, etiudy ruchowej lub improwizacji, w dowolnej technice, ukazujący możliwości ruchowe, koordynację, poczucie rytmu. Na nagraniu powinna być wyraźnie słyszalna muzyka do której wykonywany jest taniec. Nagranie musi obejmować całą sylwetkę w sportowym stroju.

Comments are closed